Стаття проекту "Урок майбутнього!" (Петльована Анна)

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Навчальний предмет

Географія

Infographics are visual representations of data, making complex info easier to share and digest. When making your own, simply organize your images, charts, and text. Finally, cite your sources..png

Вік учнів, клас

15-16 років, 10 клас

Тема уроку

Глобальні проблеми людства

Тип уроку

 • Комбінований

Мета уроку

Ознайомити учнів з глобальними проблемами сучасності; визначити сутність, причини та особливості глобальних проблем; ознайомити учнів з діяльністю міжнародних організацій, які намагаються вирішити глобальні проблеми;

Розвивальна мета учні характеризують глобальні проблеми людства, шляхи їх подолання, оцінюють можливі результати техногенних катастроф, визначають шляхи розв’язання енергетичної проблеми.

Виховна мета формувати власну точку зору на підставі документальних матеріалів, використовуючи наявні знання; виховувати у дітей толерантність, любов до світу, у якому вони живуть, почуття відповідальності за його майбутнє.

Хід уроку

1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація учіння школярів.

Учитель пропонує учням роздивитися малюнки на дошці та сформулювати визначення поняття «глобалізація», "глобальні проблеми людства", "катастрофа" вправа "Мозковий штурм". Після припущень учнів, вчитель ставить дітям проблемне питання:

Проблемне питання: «Гілка наших думок» - Чи є користь нам, як громадянам України у вивченні даної теми? Прошу вас прикріпити і прокоментувати пояснення у вигляді листочків : так – зелені, ні – червоні, не знаю – білі. (Діти по черзі підходять і кріплять листки до гілки різного кольору та коментують чому. )

Посилання на блог учителя з навчально-методичними матеріалами до уроку

2. Перевірка домашнього завдання, повторення раніше вивче­ного матеріалу.

Вчитель перевіряє домашнє завдання за допомогою учного фронтального опитування, що дає можливість охопити максимальну кількість учнів в класі. -Що ж таке катастрофа? -Які ви знаєте глобальні катастрофи? -Голод це катастрофа? Після відповідей учнів, вчитель підводить підсумки сказаного, випрявляє дітей де було виявлено помилки в відповідях учнів.

3. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь; повідомлення теми, цілей і завдань уроку; актуалізація мотивації учіння учнів.

Вибір особистісно значущих цілей.

– Що вивчатиметься?

– Чому саме цей матеріал потрібно вивчати?

– У чому полягає важливість цього матеріалу?

– Який результат ми повинні отримати в кінці роботи?

Які демографічні процеси відбуваються в розвинених країнах?

Чому в найбідніших країнах кількість населення зростає швидкими темпами?

Які регіони й країни виробляють недостатньо продуктів харчування для забезпечення свого населення і чому?

Яку небезпеку становлять терористичні акти?

Які хвороби особливо небезпечні для людини й чому?

Перегляд відеоролика про глобальні проблеми людства.

4. Вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи).

а).Словникова робота

"Асоціативний кущ": з чим у вас асоціюється поняття "глобальні проблеми" (діти висловлюють свої думки).

Глобальні проблеми людства – це проблеми, які охоплюють весь світ, створюють загрозу для його сьогодення і майбутнього і вимагають для свого розв’язання спільних зусиль всіх держав і народів.

Слово вчителя

– Які проблеми сучасності, на ваш погляд, можна було б віднести до глобальних?

Серед глобальних проблем, які стоять нині перед людством, найгострішими є:

Проблема війни і миру. Екологічна проблема. Сировинна і енергетична. Демографічна. Продовольча. Проблема освоєння Світового океану. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються. Мирне освоєння космосу. Усі глобальні проблеми тісно між собою пов’язані, більш того зумовлюють одна одну. Причиною виникнення глобальних проблем вважають перенаселення планети, сучасну науково-технічну революцію, зростання промислового виробництва.

Завдання

Поясніть твердження:

«Раніше природа лякала людину, а тепер людина лякає природу» (Ж. І. Кусто). «Мати-природа повинна, як упертий свідок, стати перед трибуналом науки й на допиті, якщо буде потреба,— із застосуванням катувань, зізнатися у своїх таємницях і багатствах» (Ф. Бекон). «Ми отримали у спадок несказанно прекрасний сад, але наша біда в тім, що ми погані садівники» (Д. Дарелл). «Природа — такий самий унікум, як картина Рафаеля. Знищити її легко, відновити неможливо» (І. П. Бородін).

б). Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням);

в). Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи).

(Дерево знань) Чи змінилася в когось думка стосовно нашої емоційної гілки – діти пояснюють і виявляється що листочків у нас стало вже більше зелених, майже всі.

Дидактична вправа «Картинна галерея» Вчитель: Ну що ж переходимо до картинної галереї. Як би ви виходячи з нашої теми пояснили ось ці три логічні малюнки. (Діти пояснюють)

5. Підсумки уроку.

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП
Прийом «Шкала думок»

– Чи досягли ми очікуваних результатів?

– Що було найцікавішим на уроці?

Підсумкове слово вчителя

Ми розібрали далеко не всі глобальні проблеми, які стоять перед людством. Сподіваюся, що ви зрозуміли головне: глобальність проблем потребує таких же глобальних, загальних дій.

Сьогодні людство стоїть перед вибором: або воно мобілізує всю силу сучасної науки і техніки, щоб з їх допомогою швидко вирішити всі проблеми нашого часу, або деградацію біосфери зупинити буде вже неможливо.

6. Повідомлення домашнього завдання.

Підготуватися до тематичного оцінювання з тем «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства».

Методичні та дидактичні матеріали

 1. Блог учителя з посиланнями на матеріали до уроку
 2. Макет стінгазети
 3. Тест для перевірки знань учнів (до 10 тестових завдань)
 4. Ментальні карти
 5. Гра-пазл "Природа в наших руках"
 6. Відео-матеріали (змонтовані власноруч) YouTube
 7. Інфографіка
 8. Електронний журнал [1]
 9. Методичні або дидактичні матеріали до уроку, що зроблені у ППЗ із фаху (словники, стрічка часу, обчислювальні програми, геосервіси тощо)
 10. Підсумковий тест
 11. Канал у Telegram, Viber тощо
 12. .....

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

1.Білявський Г.О., Фурдуй PC. Основи екологічних знань: Підручник. — К.: Либідь, 1995.—288 с.

2.Бойко Р.Д., Чернюк Г. В. Основи фізичної географії. — К.: ІСДО, 1995. — 288 с.

3.Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины / Гл. ред. А.Ф. Трешников. — М.: Сов. энцикл., 1988. — 432 с.

4.Географічна енциклопедія України: В 3 т. — К.: Укр. енцикл. ім. МП. Бажана, 1989— (993.

5.Географія України: Навч. посіб. / За ред. проф. В.Б. Некоса. - Харків, 1993. — 184 с.

6.Герасимова Т.П., Грюнберг Г.Ю., Неклюкова Н.М. Фізична географія: Підруч. для 6 кл. серед, шк. / Пер. з рос. — 2-ге вид — К.: Освіта, 1993. — 160 С.


Електронні ресурси

 1. [2]
 2. http://www.geograf.com.ua/human/school-course/401-globalni-problemi-lyudstva
 3. ...

Автор статті

Студент(ка) факультету ПГФ 6 курсу, спеціальність "географія "

Петльована Анна Сергіївна

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка