Стаття проекту "Урок майбутнього!" (Бабоша Анна)

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Навчальний предмет

ГЕОГРАФІЯ

Augmented-Reality.png

Вік учнів, клас

Вік учнів - 13 років, 7 клас

Тема уроку

СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ

Тип уроку

 • Комбіновані.

Мета уроку

Навчальна мета актуалізувати й поглибити знання про поняття «політична карта», «держава», «країна», «залежна країна», «колонія»; формувати знання про етапи формування політичної карти світу.

Розвивальна мета розвивати навички роботи з політичною картою світу, вміння розрізняти кількісні та якісні зміни на політичній карті світу.

Виховна мета виховувати географічну обізнаність учнів, культуру роботи з картою, ризширювати кругозір учнів.

Хід уроку

1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація учіння школярів.

«Мозковий штурм» Учитель пропонує учням роздивитися політичну карту світу в атласах та сформулювати визначення поняття «політична карта світу». Усі варіанти, ідеї, ключові слова вчитель записує на дошці або плакаті. Коли ідеї вже не надходитимуть, вчитель пропонує виокремити із записаних найбільш підходящі фрази, ключові слова. В результаті формується декілька визначень. Які з них є правильними? Посилання на блог учителя з навчально-методичними матеріалами до уроку

2. Перевірка домашнього завдання, повторення раніше вивче­ного матеріалу.

«Бліц опитування» • Що вивчає соціально-економічна географія світу? • Які історико-географічні регіони існують у світі? За якими критеріями виділяють різні історико-географічні регіони світу? • Які джерела географічних знань для вас є найбільш зручними у користуванні та інформативними? Які методи ви застосовували, складаючи опорні схеми «Джерела географічних знань» та «Методи географічних досліджень»? • Яку карту називають політичною?

3. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь; повідомлення теми, цілей і завдань уроку; актуалізація мотивації учіння учнів.

4. Вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи).

а). Первинне застосування нових знань (пробні вправи);

б). Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням);

в). Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи).

5. Підсумки уроку.

...................

6. Повідомлення домашнього завдання.

 Опрацювати §2; Дізнатися з додаткових джерел інформації про вогнища (діючі та потенційні) військових або політичних конфліктів у світі та позначити їх на контурній карті; Скласти таблицю «Періоди та етапи формування політичної карти світу».Методичні та дидактичні матеріали

 1. Блог учителя з посиланнями на матеріали до уроку Blogger
 2. Макет для майбутньої стінгазети або постеру WikiWall або Linoit
 3. Тест для перевірки знань учнів (до 10 тестових завдань) (Google Форми)
 4. Ментальні карти (Coogle, MindMeister, Minmodo тощо)
 5. Ігра для учнів (квест, пазли, кросворд)LearningApps
 6. Відео-матеріали (змонтовані власноруч) YouTube
 7. Публікація або інфографіка Canva
 8. Електронний журнал (https://docs.google.com/spreadsheets/d/11XGcoQxyom82UoYVCuPbiV_VjfFvMrm5mdydW1K3NQs/edit?usp=sharing)
 9. Методичні або дидактичні матеріали до уроку, що зроблені у ППЗ із фаху (словники, стрічка часу, обчислювальні програми, геосервіси тощо)
 10. Канал у Telegram, Viber тощо
 11. .....

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

 1. ...
 2. ...
 3. ...

Відеоматеріали

 1. ...
 2. ...
 3. ...

Електронні ресурси

 1. ...
 2. ...
 3. ...

Автор статті

Студент(ка) факультету ПГФ 6 курсу, спеціальність "Географія"

Бабоша Анна В'ячеславівна

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка